امیر مهدی خلعتبری

امیر مهدی خلعتبری

دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته ژنتیک مولکولی از دانشگاه UPM

دارای ۱۶ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی

مدرس دوره های تخصصی IELTS, TOEFL, GRE, MSRT و…

دارای ۲۳ مقاله بین المللی در زبان انگلیسی

مدرس و محقق در مراکز آموزش عالی دانشکده علوم پزشکی

hd