۰۲۱-۸۸۲۵۵۶۰۰

دوره های فرانسه بزرگسالان

سطح مبتدی
زبان آموزان پس از گذراندن دوره های A1 و A2 )سطح مقدماتی( در صورتیکه مخاطب به آرامی و واضح صحبت کند، زبان آموز قادر به درک زبان در موقعیتهای ساده روزمره خواهد بود. همجنین میتواند اصطلاحات ساده را در مکالمه بهکار گیرد. اما همچنان نیاز به بهبود مهارت شنیداری و گنجینه لغت خود دارد.
و همچنین زبان آموز قادر خواهد بود در برخی از موقعی تهای روزمره، با استفاده از جملات ساده با مخاطب ارتباط برقرار نموده و منظور خود را منتقل نماید. اما همچنان نیازمند ارتقای گرامر، گنجینه لغات و صحبت کردن خود میباشد.

سطح متوسطه
سطح متوسط، زبان آموز م یتواند با تسلط کافی بر موضوعات زندگی روزمره، زبان فرانسه را به شیوهای قابل فهم و
منسجم صحبت نماید. اما همچنان به گسترش دانش گرامری و لغوی خود نیاز دارد.
و همچنین زبان آموز قادر است زبان فرانسه را به درستی صحبت نموده و منظور خود را به وضوح منتقل کند. اما در این مرحله باید همچنان توانایی صحبت خود را در خلال بحثها ارتقا بخشیده و بتواند نظرات خود را به طرز عمیقتری بیان نمایدو به استفاده صحیح از گرامر و لغات توجه بیشتری داشته باشد.

همچنین کانون زبان پارسایان با هدف تسلط کامل زبانآموزان به مکالمه زبان فرانسه، اقدام به برگزاری دورههایی تحت
عنوان کلاسهای بحث آزاد به شرح زیر نموده است :

سطح پیشرفته

برای اطلاع از تمامی دوره ها و مشاوره و تعیین سطح با کارشناسان آموزش کانون زبان پارسایان، با شعب با در تماس باشید:

شعبه گیشا: ۸۸۲۵۵۶۰۰

شعبه توحید: ۶۶۵۷۴۹۱۰

شعبه پارک وی: ۲۶۲۹۳۶۰۱

 

hd