سارا نورعلی

سارا نورعلی

دارای مدرک کارشناسی در رشته آموزش زبان انگلیسی

مترجم مقالات علمی

دارای مدرک T.T.C

دارای سابقه کار در تدریس کودکان، نوجوانان، و بزرگسالان

آشنا با متد های روز مخصوص کودک و نوجوان

hd