۰۲۱-۸۸۲۵۵۶۰۰

تقویم آموزشی نوجوانان و بزرگسالان

با توجه به اهمیت وجود ” تقویم آموزشی ” به منظور داشتن برنامه ای دقیق و منسجم، کانون زبان پارسایان برای سال ۱۳۹۹ یک تقویم آموزشی برای کلاس های انگلیسی ، فرانسه و ترکی استانبولی تهیه کرده است که شامل ۶ ترم آموزشی می باشد.
تقویم مربوط به هر کلاس با تفکیک روز و ساعت در جداول زیر مشخص شده است.

 

 

 

 

hd