مجوز‌ها و گواهینامه‌ها

مجوز‌ها و گواهینامه‌ها

مجوزها

۱- وزارت آموزش و پرورش

۲- وزارت علوم وتحقیقات

۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- مجوز دوره های تربیت مدرس (TTC) از انتشارات Pearson -Longman
(زمان اخذ مجوز: اسفند ۱۳۹۰)

دراین دوره که تحت نظارت انتشارات   LONGMAN-PEARSONبرگزار میگردد
جدیدترین متدهای آموزش زبان منطبق با کتاب های این انتشارات آموزش داده می شود
و اساتید کانون زبان پارسایان با گذراندن این دوره موظف به تطبیق روش تدریس خود با توجه به استانداردهای تعیین شده میباشند.

۵- دارای مجوز روش تدریس ( TTC) از سفارت فرانسه
(زمان اخذ مجوز: آبان ۱۳۸۹)

hd