۰۲۱-۸۸۲۵۵۶۰۰

تقویم آموزشی کودکان

با توجه به اهمیت وجود ” تقویم آموزشی ” به منظور داشتن برنامه ای دقیق و منسجم، کانون زبان پارسایان برای سال ۱۳۹۹ یک تقویم آموزشی برای کلاس های انگلیسی ، فرانسه و ترکی استانبولی تهیه کرده است که شامل ۶ ترم آموزشی می باشد.
تقویم مربوط به هر کلاس با تفکیک روز و ساعت در جداول زیر مشخص شده است.

 

کلاس های جبرانی
با توجه به تعطیلات اجباری پیش آمده، کانون زبان پارسایان به منظور جبران کلاس های کنسل شده اقدام به برگزاری کلاس های جبرانی کرده است.
کلاس های جبرانی با توجه به ترم و کلاس زبان آموزان متفاوت میباشد.
برای اطلاع از روز و ساعت کلاس های جبرانی، کلاس خود را انتخاب کرده و از روز و ساعت کلاس جبرانی اطمینان حاصل کنید.

hd