کلاس Free Discussion (بحث آزاد)

Speaking یا مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی یکی از چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی می باشد. توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی به صورتی موثر که منجر به برقراری ارتباط با شخص دیگری، به عنوان یکی از مهم ترین توانایی های زبانی به شمار می رود.

توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی نه تنها در زندگی شخصی شما باارزش است بلکه در بسیاری از مواقع در زندگی حرفه ای و محل کار شما هم یک ارزش به حساب می آید. حتی اگر شما به ندرت در موقعیت های مختلف مجبور به استفاده از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط باشید، تقویت کردن مهارت اسپیکینگ در ایجاد اعتماد به نفس شما تاثیر فراوان دارد. به همین دلیل هست که یک میل عمومی به تقویت این مهارت بین افراد مختلف وجود دارد.

برای رسیدن به این آرزو که شاید برای برخی دست نیافتنی باشد کافیست شما ترفند هایی بیاموزید که در حرف زدن به شما کمک می کند و همچنین موقعیتی برای شما فراهم شود تا دانش عمومی انگلیسی و ترفند ها را به منظور تمرین به کار گیرید.

به این منظور ما در کانون زبان پارسایان، شعبه گیشا، دوره های مشخص جهت بهبود فرآیند صحبت کردن به زبان انگلیسی تحت عنوانFree Discussion  (کلاس بحث آزاد) ارائه می دهیم. در این کلاس ها که در ده جلسه نود دقیقه ای، دو روز در هفته برگزار می شوند، زبان آموزان فرصت کافی دارند تا دانش عمومی انگلیسی خود را در صحبت کردن به این زبان در کنار بهترین اساتید آموزشگاه پارسایان به کار گیرند.

هر جلسه از کلاس بحث آزاد درمورد موضوعات روز و پرکاربرد می باشد.

برای اطلاع از تمامی دوره ها و مشاوره و تعیین سطح با کارشناسان آموزش کانون زبان پارسایان، با شعب با در تماس باشید:

شعبه گیشا: ۸۸۲۵۵۶۰۰

شعبه توحید: ۶۶۵۷۴۹۱۰

شعبه پارک وی: ۲۶۲۹۳۶۰۱

 

hd