شروع ترم جدید آلمانی

 

شروع ترم جدید آلمانی در کانون زبان پارسایان، شعبه گیشا، با همکاری با بهترین اساتید Native و اساتید سابق گوته.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره زیر تماس بگیرید:

۸۸۲۵۵۶۰۰

hd