دوره های فرانسه خردسالان

در صورتیکه آموزش زبان فرانسه به کودکان در سنین پایینتر آغاز گردد، نتیجه چشمگیر و مطلوبتری دربرخواهد داشت، چراکه کودکان در این سنین قادر هستند با تلاش کمتر و با کمک بازی، ترانه، داستان، کارتون و فیلم، این زبان را به بهترین شکل فراگیرند و این موضوع برای آینده تحصیلی و شغلی آنان مزیت قابل توجهی محسوب میشود.
دورههای آموزش زبان فرانسه در کانون زبان پارسایان با تآکید بر چهار مهارت اصلی زبان )صحبت کردن، گوش کردن، خواندن، نگارش(، طبق جدول زیر ارائه می گردد :
کودکان 3 تا 6 سال :

سطح مبتدی

سطح متوسطه

 

برای اطلاع از تمامی دوره ها و مشاوره و تعیین سطح با کارشناسان آموزش کانون زبان پارسایان، با شعب با در تماس باشید:

شعبه گیشا: ۸۸۲۵۵۶۰۰

شعبه توحید: ۶۶۵۷۴۹۱۰

شعبه پارک وی: ۲۶۲۹۳۶۰۱