گرامر Past Perfect Continuous

گرامر Past Perfect Continuous

آموزشگاه زبان پارسایان قصد بر این دارد که با گذاشتن مطالب و مقالات در خصوص تمامی بخش های لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ. به شما مخاطبان عزیز کمک کند تا بتوانید هر چهار مهارت را کسب کنید. و با استفاده از این مقالات بتوانید به یادگیری زبان خود سرعت بخشید. در مقالات قبلی مربوط به گرامر انگلیسی از توضیح دادن ساختار جمله شروع کردیم. پس از آن به سراغ حالت های زمانی فعل رفتیم. اکنون در این بخش به صورت کامل گرامر Past perfect continuous  یا همان ماضی بعید را برای شما توضیح خواهیم داد.

آموزشگاه زبان پارسایان با به روز ترین متد های تدریس زبان در حال برگزاری دوره های زبان انگلیسی می باشد.
برای اطلاع از دوره ها بر روی لینک زیر کلیک کرده و یا با شماره تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید
دوره های ترمیک انگلیسی
۸۸۲۵۵۶۰۰
۰۹۹۰-۹۲۱-۹۴۵۱

مروری بر گرامر های قبل

ساختار جمله

پیش از اینکه گرامر Past perfect continuous را شروع کنیم  بهتر است مروری بر آنچه که قبلا گفته شده بود داشته باشیم. در ابتدا از ساختار جمله در زبان انگلیسی گفتیم.

بهتر است برای کسب اطلاعات از ساختار جمله متن مربوطه را یک بار دیگر مرور کنید.

برای دیدن این مطلب بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

ساختار جمله در زبان انگلیسی

حالت های زمانی فعل –Tenses-

پیشتر در مقالات گرامر انگلیسی گفتیم که در زبان انگلیسی سه زمان وجود دارد.که ” گذشته – حال – آینده ” هستند.

همچنین برای هر یک از این زمان ها ۴ حالت وجود دارد :

ساده Simple

مستمر یا استمراری Progressive

کامل Perfect

کامل مستمر یا استمراری Perfect Progressive

به این ترتیب است که ۱۲ حالت زمانی ساخته می‌شود.

از توضیح دادن زمان حال شروع کردیم و گفتیم که چهار حالت وجود دارد :

پس از اتمام حالت های زمانی حال به سراغ زمان گذشته رفتیم. در گرامر Past Tenses نیز مانند Present Tenses چهار حالت وجود دارد.

حال ساده

زمان حال سادهSimple Present   برای صحبت درباره زمان حال و “الان” به کار نمی رود. بلکه مربوط به یک بازه‌ی زمانی در زمان حال یا Present time  است نه در مورد کاری که همین الان در حال وقوع است.

زمانی که می خواهید در مورد اتفاقات روزمره و روتین صحبت کنید می بایست از Simple   Present    استفاده کنید.

برای مطالعه ی دقیق زمان حال ساده یا Simple Present بر روی لینک زیر کلیک کنید

گرامر انگلیسی-حال ساده Simple Present

حال استمراری

برای بیان کاری که همین الان در حال رخ دادن است از حال استمراری یا Present Continuous   استفاده می‌کنیم. یا در مورد رخ داد هایی که به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. گاها نیز برای صحبت در مورد آینده می توان از Present Continuous استفاده کرد.

برای اطلاع از کاربرد های دیگر و ساختار حال استمراری در گرامر زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

گرامر انگلیسی حال استمراری- Present Continuous

ماضی نقلی

حال کامل یا همان ماضی نقلی –Present Perfect- برای صحبت از رویدادی است که قبل از زمان حال یک بار یا چندین بار اتفاق افتاده است. اتفاقی که در گذشته رخ داده است اما زمان مشخصی ندارد. یا زمان رخ داد اهمیتی ندارد.

برای اطلاع از کاربرد های دیگر و ساختار ماضی نقلی در گرامر زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

گرامرماضی نقلی Present Perfect

ماضی نقلی استمراری

اگر با زمان حال ساده “طول زمان” و “یا قید زمان گذشته” به کار ببریم، تغییری در زمان حال ساده نمی دهیم ولی در انگلیسی باید چنین جمله هایی را با ماضی نقلی بیان کنیم. حال اگر طول زمان یا قید زمان گذشته را با حال استمراری به کار ببریم باز در فارسی زمان را تغییر نمی دهیم. ولی در انگلیسی باید برای چنین جمله هایی از ماضی نقلی استمراری یا همان Present Perfect Continuous استفاده کنیم.

گذشته ساده

این زمان برای فعل هایی استفاده می شود که در گذشته شروع و تمام شده است و زمان اتفاق افتادن آن را نیز می دانیم. یا عاداتی که مکررا در گذشته انجام داده می شد.

گذشته استمراری

این حالت زمانی برای فعل هایی استفاده می شود که در گذشته مدتی به صورت استمراری وجود داشته است. شروع و پایان چنین فعل هایی در گرامر Past Continuous مشخص نیست.

برای مطالعه دقیق و کامل این بخش بر روی لینک کلیک کنید.

گرامر Past Continuous

ماضی بعید

ما زمانی از گرامر گذشته کامل past perfect استفاده می‌کنیم که بخواهیم در مورد عملی که در گذشته قبل از دیگر عمل ها انجام شده باشد صحبت کنیم. به صورت ماضی بعید ترجمه می‌شود.

یعنی اگر 2 عمل در گذشته رخ داده باشند و یکی بر دیگری مقدم باشد، برای عمل مقدم ماضی بعید و برای عمل دیگر گذشته ساده به کار می‌بریم.

برای مطالعه دقیق و کامل این بخش بر روی لینک کلیک کنید.

گرامر Past Perfect

اکنون وقت آن است که از گرامر past perfect continuous بگوییم. پس در ادامه ی مطلب با ما، آموزشگاه زبان پارسایان همراه باشید.

گرامر Past Perfect Continuous

گرامر past perfect continuous

در جمله – معلم مدتی بود داشت درس می داد که من وارد کلاس شدم. – مدتی بود داشت درس می داد را ماضی بعید استمراری می گوییم. چون قبل از گذشته ساده در حال انجام گرفتن بوده. این زمان برای فعلی استفاده می شود که قبل از گذشته ساده مدتی به صورت استمراری وجود داشته باشد.

زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. این زمان برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویدادی دیگر اتفاق افتاده است و به پایان رسیده است. اما گذشته کامل استمراری بر تداوم این فعل یا رویداد تاکید دارد.

همان طور که گفتیم از past perfect continuous  برای تاکید بر بازه زمانی رخداد یک فعل یا روایت پیش از یک فعل یا روایتی که در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود. علاوه بر این می‌توان از این زمان برای بیان فعل یا رویدادی که منتج به موقعیت یا رویدادی در گذشته می‌شود هم بهره جست.

نکته

در زبان فارسی گذشته استمراری و و بعید استمراری را یکسان استفاده می کنیم.

مادرم داشت ظرف ها را می شست که پدرم وارد خانه شد.

مدتی بود مادرم داشت ظرف ها را می شست که پدرم وارد خانه شد.

برای ترجمه دو جمله ی بالا، جمله اول را به صورت گذشته استمراری می نویسیم. ولی جمله دوم را باید به صورت بعید استمراری بنویسیم.

فرمول آن عبارت است از:

Subj + had been + verb + ing + …

My mother had been washing the dishes.

نکته 1

طول زمان + for و قید زمان گذشته + since را با این زمان هم می توانیم به کار ببریم.

He had been watching TV for 30 minutes.

He had been watching TV since 7:30.

نکته 2

در گرامر past perfect continuous می توانیم گذشته ساده یا همان simple past هم اضافه کنیم. در این حالت از کلمه ربط when یا by the time برای ربط دو جمله استفاده می کنیم.

When I reached the class, the teacher had been teaching for 5 minutes.

آموزشگاه زبان پارسایان با به روز ترین متد های تدریس زبان در حال برگزاری دوره های زبان انگلیسی می باشد.
برای اطلاع از دوره ها بر روی لینک زیر کلیک کرده و یا با شماره تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید
دوره های ترمیک انگلیسی
۸۸۲۵۵۶۰۰
۰۹۹۰-۹۲۱-۹۴۵۱

سوالی کردن در گرامر past perfect continuous

برای سوالی کردن had را قبل از فاعل می نویسیم.

Had he been swimming?

آیا مدتی بود داشت شنا می کرد؟

He hadn’t been swimming?

مدتی بود در حال شنا کردن نبود؟

Hadn’t he been swimming?

Had he not been swimming?

آیا مدتی نبود که در حال شنا کردن بود؟

اگر از کلمات سوالی مانند “where” و غیره استفاده می‌کنید کافی است این کلمات را در ابتدای جمله بیاورید و بعد جای فاعل و فعل کمکی “had” را با یکدیگر عوض کنید.

Why had he been acting so nice to me if he was going to break up with me?

اگر قصد داشت با من بهم بزند چرا تمام این مدت با من خوب رفتار می کرد؟

امیدواریم این مطلب برایتان مفید بوده باشد. در ادامه ی آموزش گرامر انگلیسی با موسسه زبان پارسایان همراه باشید.