مهسان مهدی پور

سابقه تدریس و سوپروایزری موسسات مختلف در تهران.
آشنا با تمامی متد های به روز کودکان و نوجوانان و بزرگسال
مدرس تمامی دوره های عمومی و تخصصی، IELTS, TOEFL, TTC, PTE، بحث آزاد و… .
دارای مدرک فوق لیسانس در رشته آموزش زبان انگلیسی

دارای مدارک بین المللی زبان و تدریس زبان