مهسان مهدی پور

مهسان مهدی پور

سوپروایزر دپارتمان نوجوانان کانون زبان پارسایان

دارای مدرک فوق لیسانس در رشته آموزش زبان انگلیسی

دارای بیش از ۱۰ سابقه تدریس و سوپروایزری موسسات به نام تهران

آشنا با تمامی متد های به روز کودکان و نوجوانان و بزرگسال

مدرس تمامی دوره های عمومی و تخصصی، IELTS, TOEFL, TTC, PTE، بحث آزاد و… .

hd