ثمین یزدانی فر

سابقه کار با کودکان و نوجوانان در موسسه های فکور و سیتاک و گرین تاک و تدریس کتاب های family and friends و first friends و got it
دارای مدرک ttc کودکان از جهاد دانشگاهی
و گذراندن ttc بزرگسالان در موسسه گرین تاک